Spesialnummer av Norsk Medietidsskrift

I forbindelse med Norsk medieforskerkonferanse 2016 utlyses det et spesialnummer av Norsk medietidsskrift med konferansens tema. Manuslokkeren er den samme som for Medieforskerkonferansen 2016.

Manus skal være på 6000-8000 ord, med 150 ord abstract. Referansestil skal følge APA 6th ed.

Norsk medietidsskrift publiserer i hovedsak på norsk eller skandinaviske språk. Manus på engelsk kan sendes inn for vurdering. Dersom manus blir antatt vil redaksjonen vurdere om det er gode grunner til å trykke det på engelsk.

Norsk medietidsskrift er et Open Access tidsskrift med digital publikasjon. For manus som inneholder videofiler eller annet multimedialt innhold, datafiler eller annen dokumentasjon, kan dette embeddes i artikkelen på idunn.no.

Manus sendes Helle Sjøvaag innen 15. januar 2017: helle.sjovaag@uib.no.