Prisutdeling

På Medieforskerkonferansen skal det deles ut tre priser:

Medieforskerlagets formidlingspris:  Tildeles et medlem i Norsk Medieforskerlag som på en fortjenstfull måte har markert seg i offentligheten og satt mediefaglige tema på dagsorden i den offentlige debatt. Prisen er en påskjønnelse for aktiv formidling av faglig arbeid og innsikt.

Medieforskerlagets hederspris: Tildeles en norsk medieforsker som over lang tid har levert viktige bidrag til fagfeltets utvikling. Prisen går til en person som har gjort en betydningsfull innsats på et høyt faglig nivå, og som har satt varige spor etter seg både i det faglige miljø og i samfunnet for øvrig.

Medieforskerlagets pris til beste masterarbeid: Gis til beste masterarbeid innenfor perioden, og hovedprisens innhold er kroner 10.000 i reisestipend og 1 års gratis NML-medlemskap. De tre beste masterarbeidene belønnes med dekking av kostnader for reise og deltakelse på Norsk mediekonferanses gallamiddag. Prisen vil i 2016 bli gitt til arbeider som har blitt sensurert i løpet av perioden 1. januar 2015 til 15. august 2016, og de oppgaver som nomineres må ha fått karakterene A eller B. Frist for nominering for kåringen i 2016 er 15. august 2016. Omtalen av arbeidet skal ha et omfang på 1-3 sider.

Nominasjoner til prisene sendes til medieforskerlagets leder Lin Pøritz (l.proitz@sheffield.ac.uk).