Abstract/papers

Frist for innsending av abstract stengte 18. mai.

Fulle papers sendes til de enkelte gruppelederne på e-post.

Dersom abstract blir antatt må paper sendes innen 1. oktober 2016. Et konferansepaper kan være utkast til en vitenskapelig artikkel, et utkast til et avhandlingskapittel eller en prosjektbeskrivelse. Arbeid som allerede er publisert skal ikke framlegges i arbeidsgruppene. Paperet bør være på 10 – 15 sider, og skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Ferdige papers leveres inn til de individuelle gruppelederne innen fristen.